Search
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2021
  • :
  • :

เทศกาลนวราตรี:: Navratri งานแห่พระแม่อุมา 2559

01

พิธี “นวราตรี” จัดเพื่อบูชาพระแม่อุมาเทวีครั้งยิ่งใหญ่ เป็นพิธีที่เก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเวท มีพิธีบูชารวม 10 วัน 10 คืน พร้อมกันทั่วโลก และในวันสุดท้ายของงาน จะมีการอัญเชิญองค์เทวรูปพระแม่อุมาเทวี และเทวรูปองค์อื่นๆ ออกมาแห่ไปนอกวัดทั่วทั้งสีลม โดยขบวนแห่จะตั้งขบวน ที่บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ฝั่งถนนปั้น เลี้ยวขวาออกถนนสีลม เลี้ยวกลับแยกเตโช เข้าถนนปั้น ถนนสาทรเหนือ ถนนสุรศักดิ์ออกสีลมกลับสู่พระอุโบสถเป็นอันเสร็จพิธี โดยแต่ละปี จะมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

ก่อนขบวนราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวตี จะมีพิธีที่เรียกว่า ทุบมะพร้าวบรรดาลูกศิษย์จะปามะพร้าวลงบนพื้น เพราะเชื่อว่า มะพร้าวเปรียบเสมือนผลไม้แห่งพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และสะอาด

ชาวฮินดูเชื่อว่า การทุบมะพร้าวเบื้องหน้าพระพักตร์ของเทวรูปที่นับถือ เพื่อแสดงถึงการทำลายหรือละทิ้งอัตตาของตนเอง
พร้อมทั้งน้อมกายถวายตนแด่พระผู้เป็นเจ้า

เทวีทุรคา (พระแม่อุมา ปางปราบมาร) เป็นเทวีแห่งความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพดี

พระนางเป็นอวตารภาคหนึ่งของพระแม่ปารวตี มเหสีของพระศิวะ ตามตำนานเทพเจ้าฮินดู กล่าวถึงการปราบ มหิงสาสูร ซึ่งเป็นอสูรที่ทรงอำนาจมากจนไม่มีเทพเจ้าองค์ใดทำลายลงได้ ดังนั้นบรรดาทวยเทพต่างๆ จึงได้ไปเข้าเฝ้า พระนางทุรคา ขอให้ทรงช่วย และเทพต่างๆ เหล่านั้น

ก็มอบอาวุธที่ทรงอำนาจให้กับพระนาง เมื่อมีอาวุธครบครัน พระนางก็สามารถปราบอสูรร้ายลงได้ และสถานที่ที่มหิงสาสูรสิ้นชีพนั้น เดิมคือเมือง มหิศปุระ (Mahishpur) ปัจจุบันคือ เมืองไมซอร์ (Mysore) ชาวไมซอร์จึงมีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่สนุกสนาน

บทขอพรพระแม่อุมา
“โอม…โรคานนะเศษานะปะหัมสิ ดุษฏา รุษฏา ตุ กามาน สะกะลานะภีษะฏาน ตะวามาศรีตานาม นะ วิปันนะรานาม ตะวามาศรีตา หยา ศระยะตาม ปะระยานติ”

การเดินทางด้วยรถเมล์ :
รถประจำทาง สาย 15, 7, 115, 163, 164
รถประจำทางปรับอากาศ ปอ. 76, 77, 117, 504, 514, 544, 547

รถไฟฟ้า BTS : สถานีศาลาแดง / สถานีสุรศักดิ์
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีสีลม

 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares