Search
วันอังคาร 1 ธันวาคม 2020
  • :
  • :

เที่ยววัด ชมศิลป์ ถิ่นลานนา ณ เชียงใหม่

เที่ยววัด ชมศิลป์ ถิ่นลานนา ณ เชียงใหม่

เที่ยววัด ชมศิลป์ ถิ่นลานนา ณ เชียงใหม่

หลายคนคงเคยไปเชียงใหม่ ทั้งไปกิน ไปเที่ยว ไปถ่ายรูปสวยๆ ไปชิลล์ แต่สิ่งหนึ่งที่อดมองข้ามไม่ได้เลย
คือวัดวาอารามที่นี่สวยงามมาก วันนี้รีวิวสยาม เลยขอยกตัวอย่างวัดสวยในดวงใจ ที่อยากชวนใครต่อใครไปชมความงามด้วยกัน ผ่านงานรีวิวชิ้นนี้ค่ะ

1462207542080

วัดเจ็ดลิน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองจริน ตามหลักฐานที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ ประกอบด้วย เจดีย์วิหาร และอาคาร ที่ต่อจากวิหาร (ศาลา)
ตัววิหารอยู่ที่สภาพชำรุด พื้นที่ปูซ้อนกันอยู่ ๒ ระยะ ส่วนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีฐานชุกชี และองค์ พระประธาน (องค์เดิมพบแต่เศียรปูนปั้นขนาดใหญ่ มีต้นโพธิ์ขึ้นกลางฐาน)
ด้านหลังวิหารมีเจดีย์ที่มีรูปทรงมณฑป ผสมทรงกลมอิทธิพลสุโขทัย มีซุ้มพระประดับ ๔ ทิศ อยู่ในยุคหลัง พระเจ้าติโลกราช เป็นลักษณะเจดีย์ที่สร้างในสมัย พระยายอดเมือง เชียงราย พระเมืองเกษเกล้า
หลังจากนั้น ที่เรียกว่า วัดเจ็ดลิน นั้น ภายในวัดมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหลัง ปัจจุบันยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ ตามประวัติกล่าวว่า
ในอดีต กษัตริย์ ในราชวงศ์มังราย พระองค์ใด ก่อนจะขึ้นเสวยราชย์จะต้องไป ทรงผ้าชุดขาว (นุ่งขาวห่มขาว) ณ วัดผ้าขาว ก่อน จากนั้นจะเสด็จ ไปสะเดาะเคราะห์ ณ วัดหมื่นตูม
และจะเสด็จไปประกอบพิธีสรงน้ำพุทธาภิเษก ณ หนองน้ำวัดเจ็ดลิน ในการประกอบพิธีราชาภิเษกนั้น จะทำรางน้ำ หรือที่ทางเหนือเรียกว่า “ลิน” ทำด้วยคำไว้ ๗ ลิน
แล้วนำน้ำพุทธาภิเษกใส่สุวรรณหอยสังข์ หล่อลงรางลินทำด้วยคำทั้ง ๗ เพื่อสรงพระวรกาย จากนั้น จึงเปลี่ยนเครื่องทรงกษัตริย์ขึ้นเสวยราชย์ต่อไป
#reviewsiamdotcom
#reviewer #reviewsiam #review #blogger#thaitravel #thaitemple #chiangmai #thailand#history #bhuddha #watjedlin

— ที่ เชียงใหม่ Chiangmai

1462209900365

 วัดดอกคำ ตั้งอยู่บนถนนมูลเมือง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามจารึกบนฐานพระประธานในพระวิหาร กล่าวว่าพระอารามแห่งนี้ถูกสร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๖
คาดว่าสร้างโดยชาวพม่า ก่อนที่จะพากันอพยพออกไปจากเมืองเชียงใหม่ ต่อมาชาวเมืองปันและตองกาย
กลุ่มคนที่ถูกพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน) กวาดต้อนมาเพื่อฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ในยุคที่เรียกว่า “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง”
เป็นผู้ฟื้นฟูวัดดอกคำขึ้นใหม่ ต่อมาพญาธรรมลังกาได้ทำพิธียกเสาวิหารวัดดอกคำ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๔๐ วัดนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยพระยาตำ มีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ มากมายในสมัยนั้น

พระวิหาร สถาปัตยกรรมล้านนา ไฮไลท์ของวัดนี้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง หน้าบันโดดเด่นมาก เป็นลายปูนปั้นที่ประณีต สวยงาม มีอยู่หลายลายด้วยกัน
ทั้งลวดลายพรรณพฤกษา กวางกับธรรมจักร พญานาค นกการเวก และสัตว์ทั้ง ๑๒ นักษัตร ด้านล่างเป็นซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ
#reviewsiamdotcom #reviewer #reviewsiam#review #blogger #temple #thailand#chiangmai #thaitemple #amazing #beautyful#happy

— ที่ เชียงใหม่ Chiangmai

IMG_20160502_185513

วัดเจ็ดยอด ( พระอารามหลวง ) เป็นวัดที่มีความสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ล้ำค่า จนเรียกได้ว่า มีครบทุกประการ
คือมีสถานะธรรม สถานะวัตถุ สถานะบุคคล สถานะพิธี ที่บรรพชนได้กระทำและปลูกสร้างไว้ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชาวพุทธรู้จักดี
เพราะเป็นวัดที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายสถาปนาขึ้น และวัดนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก เมื่อ ๕๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว
โบราณสถานต่างๆในวัดนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยี่ยมชมอยู่ตลอดไปอย่างมิลืมเลือน

วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุดคือมียอดตั้งแต่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย
จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา …
ด้านนอกพระเจดีย์ก็ประดับงานปูนปั้นรูปเทวดาทั้งนั่งขัดสมาธิและยืน ทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกันไปดูงามน่าชม
The viharn with 7 peaksHighlight of the Wat Jed Yod is the viharn, where the temple derives its name from.
Jed Yod means 7 peaks, referring to the 7 chedis on top of the structure.
The viharn is built in a style completely different from the other Lanna style or more recent Rattanakosin style structures. It was probably modelled after the Mahabodhi temple in Bagan (Myanmar) or the Mahabodhi temple in Bodh Gaya in India, where the Buddha reached enlightenment.
The outer walls of the viharn are decorated with 70 Thewada figures, a kind of celestial beings, in different postures. The bas reliefs are sculpted with a very high level of detail.
While some of the figures are still in very good condition, some have unfortunately been damaged or all missing altogether.
#reviewsiamdotcom #reviewsiam #reviewer#watjedyod #thaitravel #temple #chiangmai#thailand #trip
เครดิต ข้อมูล จาก google และทางวัดเจ็ดยอด

— ที่ เชียงใหม่ Chiangmai

IMG_20160502_193532

วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร วิหารหลวงของวัดนี้เจ้าคุณอุบาลีคุณปรมาจารย์ (สิริจันทะเถระ) และเจ้าแก้วนวรัฐเป็นผู้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2471 หน้าประตูทางเข้าวิหาร
มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่ง ใช้หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิมได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ
และในวัดเจีย์หลวงนี้ยังมี เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ
เสาอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน ทุกปีในวันแรม 12 ค่ำเดือน 8 (เหนือ) หรือประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีงานเรียกว่า เข้าอินทขิล เป็นการฉลองหลักเมือง

เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรหริภุญชัยยังรุ่งเรือง วัดนี้ในอดีตหลวงปู่มั่น เคยจำพรรษาอยู่ 1 พรรษา
ด้านหลังของวัดมีวิหารหลวงปูมั่นซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิส่วนหนึ่งของหลวงปู่มั่น
เครดิตข้อมูล : วิกิพีเกีย และ จากทางวัด

One of Chiang Mai’s most important temples is the Wat Chedi Luang located in the ancient walled part of the city.
The Wat Chedi Luang, also known as the Jedi Luang and “The temple of the Great Stupa”
initially consisted of two more temples named Wat Ho Tham and Wat Sukmin, that were all merged into one.

In the early 1990s the chedi was reconstructed, financed by UNESCO and the Japanese government. However the result is somewhat controversial,
as some claim the new elements are in Central Thai style, not Lanna style. For the 600th anniversary of the chedi in 1995, a copy of the Emerald Buddha made from black jade was placed in the reconstructed eastern niche. The icon is named official Phra Phut Chaloem Sirirat, but is commonly known as Phra Yok.
Credie Info : wikipedia , in the temple
#reviewsiamdotcom #reviewer #reviewsiam

IMG_20160502_221332

วัดพันเตา เดิมเป็นเขตสังฆาวาสและพื้นที่หล่อพระอัฎฐารสของวัดเจดีย์หลวง ต่อมาได้สร้างเป็นวัดพันเตา แต่เดิมคนเชียงใหม่เรียกที่นี่ว่าวัด “ปันเต้า” (พันเท่า)
อันหมายถึงการที่มาทำบุญเพียงหนึ่งจะได้บุญกลับไปเป็นพันเท่า ภายหลังเพี้ยนเป็น “พันเตา” อีกที่มาหนึ่ง น่าจะมาจากการใช้วัดนี้เป็นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา
จึงได้ชื่อว่า “วัดพันเตา” นั่นเอง ภายในวัดแห่งนี้มีพระวิหารที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ตามศิลปะแบบเชียงแสน เดิมเป็นหอคำหรือคุ้มหลวง
ที่ประทับของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5 ในสมัยพระเจ้าอินทวิชชานนท์ (องค์ที่ 7)โปรดฯ ให้รื้อหอคำแห่งนี้ถวายให้เป็นพระวิหารของวัดพันเตา
นอกจากนี้ยังมีธรรมมาสน์ยกพื้นสูงแบบโบราณอายุกว่าร้อยปีให้ได้ชม ด้านหลังพระวิหารหอคำหลวง เป็นเจดีย์องค์ประธานของวัด ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม รายล้อมด้วยเหล่าเจดีย์รายงดงาม
Wat pan tao ( pantao temple) One of the oldest, if not the oldest, temples in Chiang Mai. Made entirely in wood, hence unique from the other temples that dot the city. Beautiful
#reviewsiamdotcom
#reviewer #reviewsiam #reviewthailand#review #blogger #chiangmai #thailand#thaitravel #thaitemple #thainorthern#historyart #temple

— ที่ เชียงใหม่ Chiangmai

IMG_20160502_222903

วัดโลกโมฬี ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า ครั้งนั้นเมืองเชียงใหม่มีเหตุการณ์ไม่สงบ เนื่องจากขุนนางทั้งหลายไม่สามัคคีกัน สมเด็จพระไชยราชาธิราช
กษัตริย์อยุธยาได้ยกทัพขึ้นมาหมายจะตีเมืองเชียงใหม่ พระนางจิระประภาทรงทราบว่า กำลังทัพหลวงของพระไชยราชาธิราช และเมืองเชียงใหม่ไม่พร้อมที่จะรับศึกได้
เมื่อกองทัพพระไชยราชาธิราช ยกทัพมาถึงนอกเมือง พระนางจึงได้แต่งเครื่องราชบรรณาการออกไปถวายและทูลเชิญเสด็จพระไชยราชาธิราช ได้นำเสด็จมาทำบุญที่กู่เฝ่า
พระเมืองเกศเกล้า ที่วัดโลกโมฬี สมเด็จพระไชยราชาธิราชได้พระราชทานพระราชทรัพย์ทำบุญไว้กับกู่พญาเกศเกล้าอีก ๕,๐๐๐ เงิน กับผ้าทรง ๑ ผืน
นอกจากนั้นยังได้รับพระราชทานรางวัลให้กับเจ้านาย ขุนนางที่รับเสด็จด้วย

Wat Lok Molee or Lok Moli is another treat of Chiang Mai. This is an old temple, with it’s impressive chedi being built around 1527.
It is said to house the ashes of the royal members of the Mengrai Dynasty. We particularly liked the large hall in the front of the chedi, with it’s large beautiful Buddha image.
#reviewsiamdotcom #reviewer #reviewsiam #review #blogger #thailand #thaitravel #temple #thaitemple #thainorthern #beautiful #landmark

IMG_20160502_224816 - Copy

วัดดอยโพธิญาณ อรัญวาสี ต.แม่ออน จ.เชียงใหม่ “พระเจ้าทันใจสำเร็จ” เป็นพระปางมารศรีวิชัยทรงเครื่องศิลปะล้านนาขนาดกว้าง ๒๙ นิ้ว โดยจากคำบอกเล่า
ไม้สักทองที่นำมาแกะสลักเป็นไม้เก่าแก่อายุหลายร้อยปี ยืนต้นตายพลายอยู่ในตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่ ๕ โดยให้สล่าแดง หรือช่างแกะสลักชื่อแดง ทุ่งเสี้ยว
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ช่างฝีมือดีแห่งล้านนาเป็นผู้แกะสลัก จนกระทั่งอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีสองเมือง และล่าสุดได้มาประดิษฐานที่วัดดอยโพธิญาณเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน
สิ่งมงคลในวัดยังมีพระพุทธเศรษฐีบารมี 1,000 ชั้น ที่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของวัดให้กราบไหว้
และพระพุทธโพธิญาณ จากหินแกรนิตเขียวองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในหอกรรมฐานของวัดดอยโพธิญาณ ที่นำมาจากแม่น้ำโขง
ถือว่าเป็นมงคลสำหรับนักศิลนักบุญที่เข้ามากราบไหว้แล้วเป็นมงคลกับชีวิต บริเวณวัดยังมีสัตว์เลี้ยงคือนกยุง และไก่ โดยเฉพาะไก่ที่มีไก่หลากหลายสายพันธุ์
เป็นที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่ฟ้าสวยงามจากทั่วโลกอีกด้วย
#reviewsiamdotcom #review #reviewsiam#reviewer #blogger #thaitravel #thaitemple#thainorthern #bhuddha #beautifulplace#place #amazing #chiangmai #thailand

— ที่ เชียงใหม่ Chiangmai

IMG_20160502_231401 - Copy

วัดคันธาพฤกษา (แม่กำปอง)
วัดในหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆใน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วัดคันธาพฤกษา เป็นวัดเล็กๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน แม่กำปองมาเป็นเวลายาวนาน
ในสภาพภูมิอากาศที่เย็น และมีความชื้นตลอดทั้งปี ทำให้บนหลังคาอุโบสถหลังเก่า ของวัดคันธาพฤกษา มีทั้ง ตะไคร่น้ำมอสและเฟิร์น
ชึ้นปกขึ้นอยู่เต็มไปทั่วบริเวณ ทั้งทางเดิน ตาม ที่ต่างๆทั่ววัด และทั้งหมู่บ้าน แม่กำปอง
มองทางไหนก็เห็นเป็นสีเขียวสบายตา เป็น Unseen อีกแห่งหนึ่ง ไม่ควรพลาดค่ะ
โบสถ์แม้เก่าและอาจทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงความสวยงาม และมีมนต์ขลัง
วัดคันธาพฤกษายังมีมีวิหารที่ทำด้วยไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงาม
เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชนเป็นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยปลูกไว้กลางน้ำและมีน้ำเป็นใบเสมา ในภาคเหนือเหลือเพียง 2 แห่ง คือ ที่ อำเภอแม่แจ่ม และ ที่วัดคันธาพฤกษา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นโบสถ์กลางน้ำที่มีความสวยงาม สงบ Temple. Wat Khantha Phreksa is old and only one temple in the community. It was built around 1953,
with the unique style of Northern Thai architecture. The church was built in the middle of water to serve as a marking stone in the central Thai culture.
The temple serves as a center of village life.
เครดิตข้อมูลจาก : paijam
#reviewsiamdotcom #reviewer #review#reviewsiam #trip #thailand #chiangmai#thaitravel #thaitemple
#thainorthern#traditional #amazing #lovethailand #siamese#maekampong

— ที่ เชียงใหม่ Chiangmai

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares