Search
วันพุธ 22 มกราคม 2020
  • :
  • :

เรื่องน่ารู้ ก่อนไปชม พระที่นั่งอนันตสมาคม ก่อนปิดปรับปรุง

อย่างที่ได้ทราบกันแล้วว่า พระที่นั่งอนันตสมาคม จะเปิดให้เข้าชม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่านั้น    รีวิวสยาม จึงไม่รอช้า อยากชวนชาวไทยทุกคน ได้ไปชมกับสถานที่สำคัญแห่งนี้ด้วยตนเอง

แต่ก่อนจะไป เรามีความรู้เล็กๆน้อย มาเรียกน้ำย่อยให้ได้กระตุ้นต่อมความรู้ เพื่อที่เวลาไปเข้าชมแล้ว จะได้รู้สึกประทับใจ สนุกกับการเที่ยวชมมากขึ้นค่ะ

 

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า, ข้อความ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นมาแบบสถาปัตยกรรม แบบอิตาเลียนเรอเนสซองส์ (Italian Renaissance) และแบบนีโอคลาสสิก (Neo Classic) ภายนอกประดับด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากเมืองคารารา (Carara) ประเทศอิตาลี

องค์พระที่นั่งเป็นอาคารหินอ่อนสองชั้น มีโดมสูงใหญ่อยู่ตรงกลาง และมีโดมเล็กๆ โดยรอบอีก ๖ โดม รวมทั้งสิ้นมี ๗ โดม
ส่วนกว้างขององค์พระที่นั่ง ประมาณได้ ๔๗.๔๙ ม. ส่วนยาวประมาณ ๑๑๒.๕๐ ม. และส่วนสูงประมาณได้ ๔๗.๔๙ ม.

การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมดำเนินมาถึงปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เสด็จสวรรคต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างต่อตามพระราชประสงค์ ในที่สุดก็สำเร็จบริบูรณ์ในพุทธศักราช ๒๔๕๘ ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด ๘ ปี สิ้นงบประมาณการก่อสร้างประมาณ ๑๕ ล้านบาท

ภายในพระที่นั่ง มีภาพเขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๖ โดยฝีมือเขียนภาพของ นายซี. รีโกลีและศาสตราจารย์ แกลิเลโอ กินี จำนวน ๖ ภาพ ดังนี้

เพดานโดมด้านทิศเหนือ แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ครั้งดำรงพระยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเสด็จกลับจากราชการทัพเมืองเขมร)

ภาพจิตรกรรมบนเพดานโดมทิศตะวันออก แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุปถัมภ์งานศิลปะ

ภาพจิตรกรรมบนเพดานโดมทิศใต้ แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลิกทาส

ส่วนภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ติดกับโดมท้องพระโรงกลาง แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ออกประทับพระที่นั่งบุษบกมาลา ณ มุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๔

บนเพดานโดมอื่นๆ ที่เหลือยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายอักษรพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ (จปร.)และอักษรพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (วปร.) รวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ครุฑ พญานาค และช้างเอราวัณ ประดับอยู่ท่ามกลางลวดลายธรรมชาติ นกป่านานาชนิด
ภาพเด็กไทยกับฝรั่งที่เขียนอย่างวิจิตร บริเวณของระเบียงโดมกลาง มีภาพเขียนแนวนวศิลป (Art Nuveau) เป็นรูปผู้หญิงแต่งกายแบบยุโรป ยืนถือพวงมาลัยดอกไม้ล้อมรอบเป็นวงกลมอย่างสวยงาม

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๔๗๕ พระที่นั่งอนันตสมาคมได้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีบางอย่าง ตามพระพระราชประสงค์เดิมของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และยังได้เป็นที่ประชุมสภาด้วย

เพดานโดมทางด้านทิศเหนือ แสดงภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมัยเมื่อยังดำรงพระยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เสด็จกลับจากราชการทัพเมืองเขมร บรรดาพสกนิกรทั้งหลายพากันไปกราบบังคมทูลอัญเชิญ ให้ทรงรับราชสมบัติปกครองแผ่นดินอันนับเป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

เพดานด้านใต้ของโดมทิศตะวันออก แสดงภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ด้านหลังเป็นการก่อสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ที่ทรงพระราชดำริสร้างเพิ่มเติมให้สูงใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นศรีสง่าแก่พระนครหลวงเพดานด้านเหนือของโดมทิศตะวันออก แสดงภาพเหตุการณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนครสถลมารคเช่นกัน แต่ฉากหลังเป็นภาพป้อมเผด็จดัสกร พระมหาเจดีย์ในวัดพระเชตุพนฯ และพระมหาปราสาทราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างและบูรณะให้สวยงามขึ้น

เพดานโดมทางด้านทิศตะวันตก แสดงภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จประทับเบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์ แวดล้อมด้วยพระภิกษุ และนักบวชต่างชาติศาสนานิกายต่างๆ ซึ่งได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ทั้งสองข้าง แสดงนัยแห่งพระราชจรรยา ที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาโดยไม่รังเกียจกีดกัน

เพดานโดมด้านทิศใต้ของท้องพระโรงกลาง แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ พระราชทานอภัยทาน และทรงยกเลิกประเพณีทาสในประเทศไทยโดยสิ้นเชิง

เพดานโดมทางด้านทิศตะวันออกของท้องพระโรงกลาง แสดงภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เสด็จออกประทับ ณ พระที่นั่งบุษบกมาลา ที่มุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๔

ใต้โดมกลาง ซึ่งเป็นโดมใหญ่ที่สุดมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระราชดำริก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม ที่เพดานนับจากใต้โดมตลอดทั้งบริเวณท้องพระโรงกลาง
มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” สลับกับ “วปร.” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระที่นั่งอนันตสมาคมได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ข้อมูลส่วนนี้จาก : artsofthekingdom.com

 

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างพระที่นั่ง ซึ่งจะสร้างขึ้นใหม่ (ในขณะนั้น) เพื่อเป็นท้องพระโรงของพระที่นั่งอัมพรสถาน โดย พระราชทานพระนามพระที่นั่งนี้ว่า “อนันตสมาคม”

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ

 

๒. นามที่พระราชทาน เคยเป็นนามพระที่นั่งเดิม ในพระอภิเนาว์นิเวศน์ ในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นแบบตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เพื่อเป็นท้องพระโรง สำหรับเสด็จออกว่าราชการ และทรงรับแขกบ้านแขกเมือง

 

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

๓. พระที่นั่งอนันตสมาคม ที่สร้างขึ้นในบริเวณ พระราชวังดุสิตนั้น สร้างด้วยหินอ่อนจากเมือง คาราร่า ประเทศอิตาลี มีหลังคาห่อด้วยทองแดง จากประเทศเยอรมนี

 

 

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

๔. พระที่นั่งอนันตสมาคม สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๕๘ ใช้เวลาสร้างทั้งหมด ๘ ปี

 

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

 

 

๕. ภายในโดมพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จิตรกรชาวอิตาเลี่ยน ชื่อ นาย คาร์โล รีโกลี และ กาลิเลโอ คินี เขียนภาพปูนเปียกบนเพดานโดม
เนื้อหาในภาพ แสดงพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ รัชกาลที่ ๑ – ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

๖. พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นอีกสถานที่สำคัญ ของประวัติศาสตร์การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะเป็นสถานที่ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่อยู่ รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม  พระราชฐานรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรของประเทศไทย ใน วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕

 

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, เมฆ, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

๗. งานผ้าแพรวาปักประดับพลอยเนื้ออ่อน เป็นผลงานอีกชิ้นที่น่าทึ่งอย่างมาก

ปกติแล้วการจะทำผ้านุ่งขึ้นมาสักผืน เราจะต้องทอ และไล่ลายผ้า ให้เต็มผืน จึงจะนำมานุ่ง หรือตัดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มได้

แต่สำหรับผ้าแพรวาปักประดับพลอยเนื้ออ่อนนั้น จะมีการนำพลอยเนื้ออ่อนประดับลงไปในระหว่างการทอด้วย บอกเลยว่าผ้าผืนนี้งดงามน่าอัศจรรย์ใจมากๆ

 

 

ในภาพอาจจะมี เมฆ

 

 

๘. ขันถมลายมงคล ๑๐๘ เป็นผลงานชิ้นเอกที่เก่าแก่มาก ทำมาไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี เป็นศิลปะจากการถมทอง ประดับเพชรแท้

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ

 

 

๙. เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ สถาปัตยกรรมที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติใน 4 มหามงคลวโรกาส

เริ่มจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาด้วย

รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบพระชันษา ในปี พ.ศ. 2558

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะทรงมีพระชันษา 60 ปี ในปี พ.ศ.2560

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

 

 

รูปแบบของเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์นั้น มีลักษณะเป็นเรือนโถง    มีเรือนยอด 9 ยอดตามรัชกาล นับเป็นเรือนยอดที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ส่วนเรือนยอดที่มีอยู่แล้ว คือ “พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท” ในพระบรมมหาราชวัง    สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   ซึ่งมีเพียง 5 ยอด เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ จึงเป็นเรือนยอด 9 ยอดหลังแรกในกรุงรัตนโกสินทร์

 

 

#reviewsiam

www.reviewsiam.com

www.facebook.com/reviewsiam

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares