Search
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2019
  • :
  • :

จุดจอดรถ 27 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง เข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การอำนวยความสะดวกจุดจอดรถ 27 แห่งรอบกรุงเทพมหานคร และในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นใน
เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง เข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares