Search
วันอังคาร 21 มกราคม 2020
  • :
  • :

ศิลปะวัตถุอันล้ำค่า “สลักดุน”

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 

 

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

“งานสลักดุน”เดิมเรียกว่า “งานบุดุน” เพราะจะใช้โลหะเป็นแผ่นบางๆ แล้วไปหุ้มบนวัสดุที่มีรูปทรงแล้ว
กล่าวคือหุ้มข้างนอกวัตถุเดิมเพื่อให้เกิดความพิเศษ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การบุทองคำบนขันเงิน
พานเงินหรือพระพุทธรูป เป็นต้น แต่ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยม เพราะความบางของเนื้อโลหะจะชำรุด
หรือฉีกขาดได้ง่ายกว่าโลหะที่มีความหนามากกว่า ฉะนั้นช่างบุดุนปัจจุบันจึงพัฒนาเทคนิค
จากงานบุดุน มาเป็นการสลักดุน ซึ่งสามารถใช้สิ่วสลักตอกลงไปบนแผ่นโลหะ และดุนขึ้นให้สูงหรือสร้างสรรค์งานได้
ตามความต้องการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเนื้อโลหะจะฉีกขาดหรือชำรุดได้ง่าย

 

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

 

 

 

 

ในภาพอาจจะมี รองเท้า และ อาหาร

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรือ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบันขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ เมื่อ พ .ศ. 2325
นับจากนั้นเป็นต้นมาราชอาณาจักรสยามก็เป็นศูนย์กลางความเจริญจนถึงทุกวันนี้

 

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

งานโลหะมีความเจริญขึ้นอย่างมากมายในสมัยรัชกาลที่ 1 – 4  จะเห็นได้ว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยสมัยหนึ่ง ถึงกับกล่าวชมว่า  ช่างเงินช่างทองของไทย มีฝีมือทางศิลปะ และเป็นอาชีพของชาวสยามเลยทีเดียว

 

 

 

ในภาพอาจจะมี เครื่องดื่ม และ สถานที่ในร่ม

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงตั้งโรงงานช่างทองขึ้นในวังกรมหลวง สรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
และได้รวบรวมช่างที่มีความชำนาญ ทางด้าน เครื่องทองและเครื่องเงินขึ้น
ซึ่งพระองค์ได้สั่งจ้างช่างชาวเยอรมัน มาเป็นผู้สอน การฝังเพชร และพลอย แบบต่างๆ 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

 

 

ชาวเยอรมันผู้นี้ชื่อ “ มิสเตอร์ แกรเลอร์” ได้นำเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัย
มาสอนคนไทยให้รู้หลักการปฏิบัติในหลักวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบและการทำเครื่องประดับ
เช่น สอนการแกะโลหะด้วยเครื่องมือ การลงยาสี เป็นต้น

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

งานสลัด-ดุน จัดเป็นกรรมวิธีพิเศษที่ต้องอาศัยความชำนาญ ความสามารถเฉพาะ
ต้องใช้เทคนิคของช่างแต่ละคน และต้องทุ่มเทการปฏิบัติงาน ทั้งแรงกายและแรงใจอย่างจริงจัง
เพื่อเกิดความงามมีคุณค่า และเกิดการยอมรับในฝีมือ เพราะการทำงานกับโลหะนั้น จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่าย
และแก้ไขยาก 

 

 

ในภาพอาจจะมี อาหาร

 

 

 

ในภาพอาจจะมี ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม และ ข้อความ

 

 

 

ในสมัยโบราณ ราชสำนักให้ความสำคัญกับงานช่างแขนงนี้ไม่น้อยไปกว่าช่างแขนงอื่นๆ  งาน ช่างบุ–ดุน หรือช่างสลัก -ดุน ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นสิ่งที่สูงค่ายิ่ง
โดยเฉพาะเครื่องราชูปโภค เครื่องทอง เครื่องประดับตกแต่ง และเครื่องประกอบพระราชพิธี ของพระมหากษัตริย์มานาน

 

 

ดังจะเห็นได้จากศิลปะวัตถุอันล้ำค่ายิ่ง ที่พบภายในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางส่วนมีผลงานศิลปกรรมที่แสดงความ เป็นอัจฉริยะความสามารถในทางสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชสำนักอย่างหาที่เปรียบมิได้ บ่งบอกถึงความนิยมและโปรดให้ช่างได้สร้างผลงานที่เป็นมรดกไว้ให้ ชื่นชมจนทุกวันนี้

 


ข้อมูลจาก :กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลป์ไทย
สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ปี 2553
เรื่อง :การสร้างลวดลายในงานโลหะ

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares