Search
วันพฤหัส 2 เมษายน 2020
  • :
  • :

คิ ด ถึ ง บ้ า น น อ ก

มาถึงสัปดาห์สดท้ายของปลายปี 2560 ใกล้ปีใหม่ หลายๆคนก็นับเวลาจะได้กลับบ้านทีต่างจังหวัด “บ้านนอก”  คือคำที่เรามักเรียกกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares