Search
วันศุกร์ 23 สิงหาคม 2019
  • :
  • :

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ “ตอน พิเภกสวามิภักดิ์”

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ “ตอน พิเภกสวามิภักดิ์” ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

ปฏิทินกิจกรรม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดง “โขน” ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเป็นประจำทุกปี  และในปี ๒๕๖๑ นับเป็นวาระพิเศษคือการฉลองครบรอบ ๑ ทศวรรษของการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยได้เลือกบทโขนรามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” มาจัดแสดงตามรูปแบบโขนหลวง ซึ่งมีความสนุกสนานตระการตาไปกับทุกฉากการแสดงผสมผสานศิลปะการแสดงแบบประเพณีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว มีฉากสำคัญ เช่น ฉากเรือสำเภาริมฝั่งน้ำ, ฉากสนามรบ ฯลฯ นำแสดงโดยศิลปินระดับแนวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนักแสดงรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์
ทุกสาขา โทร. ๐๒-๒๖๒-๓๔๕๖ หรือ 
 www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๔๐๐, ๖๐๐, ๘๐๐, ๑,๐๐๐, ๑,๕๐๐ และ ๑,๘๐๐ บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา ๒๐๐ บาท (หยุดการแสดงทุกวันจันทร์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Khon Performance โขนพระราชทาน

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares