Search
วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2019
  • :
  • :

เชิญชมการแสดง “โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” ประจำปี ๒๕๖๑ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ๓ พ.ย. – ๕ ธ.ค.นี้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดง “โขน” ซึ่งนับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทย อีกทั้งเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้อยู่สืบไป โดยในปี ๒๕๖๑ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยได้เลือกบทโขนรามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ขึ้น  ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑   

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดแสดงขึ้นว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สืบสานและอนุรักษ์โขน ซึ่งถือเป็นสมบัติและเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ

 

 

 

ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขน รามเกียรติ์ ๗ ตอนด้วยกัน  ได้แก่    ชุด “ศึกพรหมาศ” ในปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๒, ชุด “นางลอย” ในปี ๒๕๕๓  , ชุด “ศึกมัยราพณ์”  ในปี ๒๕๕๔,  ชุด “จองถนน” ในปี ๒๕๕๕,  ชุด “ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์” ในปี ๒๕๕๖, ชุด  “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ” ในปี ๒๕๕๗ และ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ” ในปี ๒๕๕๘  จนประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับให้มีการเพิ่มรอบสำหรับผู้ที่พลาดชมการแสดงในทุกปี พระองค์ทรงปลื้มพระทัยที่เห็นทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ มาดูโขนกันทั้งครอบครัว เป็นสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และรองเท้า

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

โดยปีนี้ในส่วนของการเลือกตอนจากแบบสอบถามและได้นำความกราบบังคมทูลว่า คนดูต้องการชมตอน พิเภกสวามิภักดิ์ เพราะคนดูสอบถามมามาก ทำไมพิเภกถึงไปย้ายอยู่กับพระราม จึงเป็นที่มาของการเลือกแสดง ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”  ขึ้น ทั้งยังอันเป็นการสื่อความหมายของความจงรักภักดี และการรักษาความเที่ยงธรรมสุจริต นำเสนอในการแสดงครั้งนี้

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และข้อความ

 

สำหรับการแสดงครั้งนี้ ได้จัดให้มีการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่เมื่อปี ๒๕๕๙  เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โดยคัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษา ทั้งจากวิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจัดให้มีคัดเลือกนักแสดง จำนวน ๕ ตัวละคร คือ โขนพระ มีผู้สมัคร ๗๓ คน ละครพระ มีผู้สมัคร ๑๙๘ คน ละครนาง มีผู้สมัคร ๒๐๔ คน โขนยักษ์ มีผู้สมัคร ๑๓๗ คน และ โขนลิง มีผู้สมัคร ๑๖๐คน รวมทั้งสิ้นมีผู้สมัคร จำนวน ๗๗๒ คน ซึ่งแต่ละประเภทตัวละครจะมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเพียง ๕ คน รวมจำนวน ๒๕ คน จึงอยากเชิญชวนให้คนรักโขนรวมถึงประชาชนคนไทยรีบจองบัตรเพราะการแสดงโขนเต็มรูปแบบมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น และในปี  ๒๕๕๘ เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ใส่ชุดไทยมาชมโขนถือเป็นปลุกกระแสและสร้างค่านิยมในกลุ่มโซเชี่ยลให้คนไทยใส่ชุดไทย ผ้าไทย กันมากขึ้น ในปีก็เช่นกันอยากเชิญชวนผู้ชมแต่งชุดไทยสวยๆ มาชมโขนกันเยอะๆ”

 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

ด้าน อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้กำกับการแสดง กล่าวว่า “การทำบทการแสดงครั้งนี้จะเห็นว่าแตกต่างจากการแสดงที่ผ่านๆ มา เพราะได้ผสมผสานสร้างสรรค์มาจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ อาทิ บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๑, รัชกาลที่ ๒, รัชกาลที่ ๖ โดยทางคณะกรรมการทุกท่านตั้งใจทำทุกอย่างด้วยความประณีตทั้งการบรรจุเพลงขับร้อง มีผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่งชาตินาฏศิลป์ ดนตรี ได้ร่วมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดการแสดงโขนให้อยู่สืบไปโดยแบ่งเป็นตอนต่างๆ

 

ได้แก่ องก์ที่ ๑ สุบินนิมิต ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ พิเภกถูกขับ, ตอนที่ ๒ พิเภกลาชายาและธิดา, ตอนที่ ๓ เนรเทศ  และ องค์ที่ ๒ ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ พบนิลเอก, ตอนที่ ๒ สวามิภักดิ์ตอนที่ ๓ มณโฑทูล  ตัดศึกตอนที่ ๔ สนามรบ และ ตอนที่ ๕ แก้หอกกบิลพัทที่ยังคงความวิจิตรงดงาม กระบวนท่ารำตามแบบฉบับโขนหลวง พร้อมที่จะสร้างความสนุก ความประทับใจให้กับผู้ชมสมการรอยคอยอย่างแน่นอน

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

 

ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโขน อาทิ  ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิต, ดร.เกิดศิริ นกน้อย ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง ฯลฯ มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมร่วมชมการแสดงไฮไลต์ ชุด “ขับพิเภก” อาทิ ฉากท้องพระโลงกรุงลงกา, ฉากเรือสำปั้น, ฉากพิเภาลาชายาและธิดา

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน

สำหรับ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา โทร.๐๒-๒๖๒-๓๔๕๖ หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๔๒ o, ๖๒o,๘๒o, ๑,๐๒๐, ๑,๕๒๐ และ ๑,๘๒๐ บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา ๒๒o บาท (หยุดการแสดงทุกวันจันทร์)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Khon Performance โขนพระราชทาน

หมายเหตุ :   – การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   หยุดการแสดงไป ๒ ปี คือปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares