Search
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2021
  • :
  • :

รีวิววาระพิเศษ ครบรอบ 150 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ล้นเกล้าฯ จอมปราชญ์ พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป

 

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์ทั้งศาสตร์และศิลป์ พระปรีชาสามารถของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาศาสตร์ ที่เปรียบเสมือนกุญแจนำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งการพระศาสนา การทหาร การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา และเศรษฐศาสตร์ ทำให้ประเทศเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อีกทั้งศิลปวิทยาการ และวัฒนธรรมประเพณี ก็ได้รับการฟื้นฟูให้รุ่งเรืองขึ้นเฉกเช่นเดียวกัน เพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อรักษาเอกราชอธิปไตย ท่ามกลางลัทธิล่าอาณานิคมที่กำลังแผ่ขยายออกไปทั่วโลก

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  ทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสฉลองวันพระราชสมภพ 200 พรรษา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2547

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเชื้อไข้มาลาเรีย จากการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาที่หว้ากอ พระองค์ทรงประชวรด้วยโรคมาลาเรียและเสด็จสวรรคคตในคืนวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 ขณะที่พระชนมายุของพระองค์ครบรอบ 64 พรรษา

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

พระที่นั่งภูวดลทัศไนย (หอนาฬิกา) ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หีบผลงานของหลวงอัคนีนฤมิตร (จิตร จิตราคนี)

 

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

หอนาฬิกา ซึ่ง เอนก นาวิกมูล ตีความจากเรื่องนาฬิกาได้ว่า ตั้งอยู่หน้าหอคองคอเดีย (ศาลาสหทัยสมาคม ตรงสนามหญ้าหน้าวัดพระแก้ว) อยู่ระหว่างทิมดาบกับโรงทอง ข้างบนทำอย่างหลังคาตัด มีลูกกรง

 

 

 

รีวิวหน้าจะมาเล่าภาพสำคัญที่่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ “การทอดพระเนตร จันทรุปราคา ในวังหลวง ” โปรดติดตาม

 

 

 

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares