Search
วันพุธ 12 สิงหาคม 2020
  • :
  • :

บ้านแม่กำปอง :: เส้นทางแสนสุข

 

บ้านแม่กำปอง

#‎บ้านแม่กำปอง‬ หมู่บ้านเล็กๆ ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำไร่ และทำสวนกาแฟ และร่วมกันกันดูแลหมู่บ้านให้เป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน” บ้านแม่กำปอง จึงยังรักษาเอกลักษณ์ของความเป็น “เมืองเล็ก” อยู่ได้อย่างงดงาม ท่ามกลางปริมาณนักท่องเที่ยวที่หลังไหลไปชมความสงบร่มเย็นเพิ่มขึ้นทุกวัน

พิกัด :: บ้านแม่กำปอง

ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_655

แม่กำปอง เชียงใหม่_142 แม่กำปอง เชียงใหม่_353 แม่กำปอง เชียงใหม่_2135 ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_2333 ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_2732 ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_3927 ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_4496 ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_5195

 

‪#‎วัดคันธาพฤกษา‬ วัดเก่าแก่ของชุมชน ที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นชุมชนบ้านแม่กำปอง ก่อสร้างโดยใช้หลักสถาปัตยกรรมของภาคเหนือ มีพระอุโบสถตั้งอยู่กลางน้ำ เพื่อใช้กำหนดเขต แทน่ีัการใช้เสมาหินตามหลักของวัดในวัฒนธรรม
.
ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_5422  ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_6968 ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_7491 ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_7862 ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_8260 ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญ_9974  แม่กำปอง เชียงใหม่_2713 แม่กำปอง เชียงใหม่_5191 แม่กำปอง เชียงใหม่_5622 แม่กำปอง เชียงใหม่_5676 แม่กำปอง เชียงใหม่_5703 แม่กำปอง เชียงใหม่_5712 แม่กำปอง เชียงใหม่_5730 แม่กำปอง เชียงใหม่_7004 แม่กำปอง เชียงใหม่_8349 แม่กำปอง เชียงใหม่_8684

บ้านแม่กำปอง

บ้านแม่กำปอง

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares