Search
วันพุธ 22 มกราคม 2020
  • :
  • :

ลพบุรี | ตอนที่ 5 : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

🐒ลพบุรี | ตอนที่ 5 : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  สายน้ำ ชีวิต จิตใจ เชื่อมโยงหัวใจลพบุรี

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล และด้วยความห่วงใยในพสกนิกร  ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ล้ำลึกและเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสักอย่างเร่งด่วน  เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนน้ำ เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูก และบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้น

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า, ข้อความ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สะพาน, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ

 

 

ในภาพอาจจะมี ภูเขา, ท้องฟ้า, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

 

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

 

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

พื้นที่ซึ่งเคยปรากฏความแห้งแล้ง สลับภาวะน้ำท่วม อันส่งผลให้ประชาชนต้องมีชีวิตอยู่อย่างลำบากทุกข์ยาก บัดนี้ ได้มีเขื่อนดินขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงกว่า 31 ม. และยาวเกือบ 5,000 ม. มาตั้งเป็นแนวกั้นน้ำอยู่ในแม่น้ำป่าสัก พร้อมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีความจุน้ำได้สูงสุดถึง 960 ล้าน ลบ.ม.
เพื่อนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ที่เคยประสบความแห้งแล้ง โดยมีอาคารพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก  เป็นสถานที่จัดแสดงสภาพชีวิตผู้คนในอดีต ที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำป่าสักแห่งนี้  สำหรับให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาร่องรอยแห่งอารยธรรม

 

 

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, บ้าน, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ในภาพอาจจะมี การวาดรูป

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ อาหาร

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

เครดิตข้อมูลจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

#reviewsiam #lopburi

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares