Search
วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2021
  • :
  • :

อิ่มบุญ อิ่มสุข สนุกกิน ในเทศกาลเจ ที่ตลาดน้อย

01

ปีนี้เทศกาลกินเจของที่นี่เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-17 ตุลาคม 2561

ได้อิ่มบุญกันแบบเต็มๆ 10 วัน
ตลาดน้อยเป็นอีกแห่งที่ถึงเทศกาลนี้เมื่อไหร่ใครๆ ก็ต้องแวะมา เนื่องจากเป็นชุมชนชาวจีนที่เก่าแก่  มีประวัติความเป็นมา     ยาวนานที่น่าสนใจ มีศาลเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยเชื้อสายจีน เช่นศาลเจ้า โจว ซือ กง และมีอาหารเจซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย แถมปีหนึ่งจะมีให้กินเพียงครั้งเดียว

ศาลเจ้า โจวซือกง แห่งนี้ ตามประวัติสันนิษฐานว่า สร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
จากป้ายจารึกที่มีคำว่า “เจิ้ง ฟ่า ชัง หมิง” ซึ่งระบุไว้เป็นปี เจี่ย จื่อ เหนียน ของรัชสมัย เจีย ฉิ้ง ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1804)
โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้ร่วมกันซ่อมแซมเปลี่ยนวัดซุ่นเฮงยี่ เป็นศาลเจ้าแห่งใหม่ โดยอัญเชิญองค์เทพเจ้าโจวซือกง (พระหมอ)

ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากของชาวจีนฮกเกี้ยนมาประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าและขนานนามว่า “ศาลเจ้าโจวซือกง”
แปลเป็นไทย หมายถึง “ปรมาจารย์ปู่” เทพเจ้าโจวซือกงหรือที่ ชาวตลาดน้อยเรียก “หลวงปู่โจวซือกง”

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่โจวซือกง ทำให้มีผู้มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก งานประเพณีในรอบปี เช่น งานเทกระจาด งานถือศีลกินเจ ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี

— ที่ โรงเจ ตลาดน้อย@ซอย โจวชือกง

 

02

03

04

05

06

07

08

09

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares