Search
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2021
  • :
  • :

พระราชวังกรุงธนบุรี เปิดให้เข้าชมวัง 14 วัน

ปีนี้โชคดีมากเลย พระราชวังกรุงธนบุรีขยายระยะเวลาเปิดให้เข้าชมวังเพิ่มขึ้น จากเดิม เปิดแค่ปีละ 1 วัน เป็น 14 วัน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2562 ในช่วงเวลา 09.00 – 15.30 น. ไปชมพระบารมี ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน กันนะคะ #วังเดิม #พระราชวังเดิม

ของสำคัญ #ต้องชมด้วยตนเองให้ได

1. แผ่นจารึกลายพระหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5
2. ประตูสามสมอ
3. ท้องพระโรงอายุเก่าแก่ 250 ปี
4. ห้องประชุมอยู่ด้านในของท้องพระโรง
5. กราบพระเจ้าตากสินมหาราช อนุสาวรีย์หน้าป้อมวิไชยประสิทธิ์
6. เก๋งจีนคู่หลังเล็ก
7. ปืนคาบศิลาที่มีความยาวจากด้ามจับถึงปากกระบอกถึง 145 เซนติเมตร
8. ดาบญี่ปุ่นคร่ำทองที่ประดับด้วยลวดลายลงรักปิดทองทั่วทั้งฝัก
9. ดาบจตุลังคบาท
10. เก๋งจีนคู่หลังใหญ่
11. แผนที่ของสายลับพม่าที่เข้ามาเป็นไส้ศึก
12. แผนที่ของแต้เฮอ (หรือที่เราคุ้นกันในชื่อเทพเจ้าซำปอกง) นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญของจีน
13. ตัวอย่างการแสดงรามเกียรติ์ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน
14. ลวดลายบนหน้าจั่วของเก๋งจีนคู่หลังใหญ่ ที่มีรูปค้างคาวกับเหรียญอยู่
15. ศาลศีรษะปลาวาฬ
16. เก๋งทรงอเมริกันสูง 2 ชั้น เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
17. นิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
18. ปืนใหญ่
19. เรือนเขียว
20. ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ภายในมี ปืนใหญ่สมัยใหม่ 4 กระบอกซึ่งหันหน้าเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา นี่คือปืนใหญ่สำหรับยิงสลุตในงามเฉลิมฉลองใหญ่ๆ ต่างๆ

#reviewsiam #thailand #kingthinburi
#รีวิวสยาม #เที่ยวไทย #ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares