Search
วันเสาร์ 26 กันยายน 2020
  • :
  • :

REVIEWSIAM ชวนกราบหลวงพ่อแสน วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

01

 

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหารใกล้กับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

เป็นวัดเก่าแก่ที่งดงามมาก ภายในวัดมีอุโบสถที่สวยงาม มีพระพุทธรูปสำคัญ คือหลวงพ่อแสนเมืองเชียงแตง

02

 

นอกจากการมาไหว้สักการะหลวงพ่อแสน และ หลวงพ่อทองคำ แล้ว ภายในบริเวณวัดยังเปิดโอกาศ

ให้ประชาชนได้เข้าชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณ และสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย

บ่อน้ำมนต์เก่าแก่นี้ ว่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว มีความเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน เคยมาสรงน้ำ

อาบน้ำดำหัวด้วยตัวพระองค์เอง

40

 

เคล็ดลับขอพร : การขอพรที่นี่ เน้นเรื่องการได้รับชัยชนะ การปกครอง การแคล้วคลาดจากศัตรู ภายในวัด

 

03

ในหนังสือประวัติวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ได้ระบุว่า วัดหงส์รัตนารามนี้

ถือว่าเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุที่ในการพระราชพิธีสงกรานต์นั้น

เจ้าอาวาสวัดหงส์จะต้องเข้าไปในการสดับปกรณ์พระบวรอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่หอพระนาคในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกปี

 

47

 

 

มีสถานที่และปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ

1. พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

2. พระอุโบสถ ซุ้มประตูลักษณะจีนปนฝรั่ง มีภาพจิตรกรรมสีฝุ่น เรื่องรัตนพิมพวงศ์ (ตำนานพระแก้วมรกต) ใส่กรอบกระจก และประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวย งามฝีมือช่าง ในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4

 

17

 

3. หลวงพ่อแสน สร้างขึ้นจากสัมฤทธิ์นวโลหะ อัญเชิญมาจากเมือง เชียงแตงเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ อำนวยความสำเร็จให้แก่ผู้ปรารถนาได้ทุกประการ

 

4. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เล่ากันว่าเมื่อครั้งมีการสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปี 2325 ด้วยท่อนจันทร์ ปรากฏว่าพระโลหิตของท่านตกลง ณ ที่แห่งนี้ จึงได้สร้างศาลขึ้นมา

 

5.สระน้ำมนต์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะเสด็จมาสรงน้ำที่เมื่อมีพิธีสำคัญของแผ่นดิน ที่กลางสระน้ำจะมีหินอาคมอยู่ ผู้ที่เดินทางมาอาบ-กิน ก็ต้องคารวะและอธิษฐาน

จะได้อำนวยผลสัมฤทธิ์ดังที่อธิษฐานไว้

04

 

6. พระพุทธรูปทองโบราณ เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เมื่อทำการกะเทาะปูนออก จึงพบองค์พระเป็นทองเนื้อโลหะข้างในว่ามีสีทองอร่าม โดยบริเวณฐานพระมีตัวอักษรสมัยอู่ทอง

จารึกอยู่ลักษณะองค์พระถือเป็นแบบอย่าง พุทฑศิลป์สมัยสุโขทัยที่งดงามสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง…

 

 

 

05

 

เข้ามาในพระวิหาร จะเห็นหลวงพ่อทองคำ ซึ่งเป็นทองคำทั้งองค์ ในประวัติกล่าวว่า แต่เดิม ได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารร้าง จนเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๙

พระภิกษุรูปหนึ่งมาพบเข้า ในสภาพปูนแห้ง แตกร้าว ท่านสังเกตเห็นว่ามีประกายเงาวิบวับ จึงได้แกะดู ก็พบว่าด้านในเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากอยู่ในปูนนั้น

 

 

07

 

 

 

 

ตามประวัติกล่าวว่า เดิมชื่อ “วัดเจ้าขรัวหง” เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยเศรษฐีชาวจีนชื่อนายหง ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว  ได้กำหนดเขตพระราชฐานขึ้น วัดหงส์ฯจึงเป็นวัดที่ติดกับพระบรมราชวัง ใน พ.ศ. 2319

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาขยายพระอารามให้ใหญ่โตขึ้น  ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ศาลาการเปรียญ และกุฏิเสนาสนะทั้งวัด และทรงยกย่อง

ให้เป็นพระอารามหลวงสำคัญ พร้อมถวายสร้อยนามวัดอย่างเป็นทางการว่า “วัดหงษ์อาวาสวิหาร”

 

 

 

 

06

หลวงพ่อทองคำนี้ ด้านใต้ฐานมีการจารึกประวัติไว้ด้วย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่http://www.wathong.com/จารึกอักษรที่ฐาน/

พระวิหารที่นี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนพ้า ประตูทางเข้าอยู่ที่ด้านยาว ไม่ได้อยู่ทางด้านสกัดเหมือนวัดอื่นๆ และหันหน้าไปทางพระอุโบสถ

 

08

พระวิหาร ตั้งหันหน้าขวางเข้าหาพระอุโบสถ มีประตูเข้าออกได้ด้านเดียวทางพระอุโบสถ

วิหารหลังนี้ได้สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารเดิมที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสร้างไว้

 

09

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

13

 

 

14

 

 

15

ส่วนของพระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร จุดเด่นที่เห็นแล้วต้องกล่าวได้ว่า งดงามน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก ด้วยทั้งความโอ่อ่า ของเสาร่วมใน (เสาที่ลอยตัวอยู่ด้านใน) ต้นใหญ่โต ที่มีศิลปะแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาดั้งเดิม

 

16

พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทอง หน้าตักกว้าง 2.60 เมตร สูง 3.50 เมตร ไม่มีพระนามและไม่ทราบประวัติว่าสร้างขึ้นในสมัยใด

 

 

พระพุทธรูปองค์สำคัญที่สุดในวัดนี้ ที่ควรต้องมาสักการะเป็นอย่างยิ่งนั่นคือหลวงพ่อแสนเมืองเชียงแตง พุทธลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้คือ เป็นพระพุทธรูปแบบลาว ปางมารวิชัย ลักษณะศิลปะล้านช้างที่งดงามมาก

 

18

ความสำคัญของหลวงพ่อแสน นั่นคือ เมื่อรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔ ขึ้นครองราชย์ ก็ได้ทราบถึงกิติศัพท์ ความงดงามของหลวงพ่อแสน ก็ได้มีตราสารไปถึงเมืองเชียงแตง (ประเทศเทศลาว ในตอนนั้น) ในเนื้อหาใจความของสารนั้น กล่าวว่า อยากขออัญเชิญมาประดิษฐานให้ได้มาบูชาที่กรุงเทพฯ

 

19

เมื่อมีการอัญเชิญมาที่กรุงเทพฯแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงทราบว่า สมเด็จพระปิ่นเกล้า ทรงโปรดศิลปะทางลาวเป็นอย่างมาก จึงได้พระราชทาน พระพุทธรูปองค์นี้

ให้แก่สมเด็จพระปิ่นเกล้าจากนั้นสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน อยู่ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แห่งนี้ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

20

 

ประตูทางเข้าของพระวิหาร วิจิตรบรรจงงดงามมาก เป็นลายปูนปั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3 เป็นลายดอกพุดตาล

 

 

 

21

22

23

24

หลวงพ่อแสน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์นวโลหะ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 ศอกเศษ โลหะเนื้อสัมฤทธิ์สีทองต่างกันเป็น 4 ชนิด

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระแสน มาประดิษฐานเบื้องหน้าพระประธานในพระอุโบสถ

 

25

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ประวัติไว้ว่า “พระแสน (เมืองเชียงแตง) พระพุทธรูปองค์นี้ เชิญมาแต่เมืองเชียงแตง

เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2401 ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม” หลวงพ่อแสนเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนเป็นอันมาก เพราะถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

 

 

26

พระอุโบสถ กว้าง 19.50 เมตร ยาว 42 เมตร หลังคาเป็นมุขลด 2 ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา  หน้าบันทำเป็น 2 ชั้น ชั้นบนประดับลายรูปหงส์ ชั้นล่างทำเป็นพื้นเรียบ

เจาะเป็นช่อง 4 เหลี่ยม 2 ช่อง ภายในช่องประดับด้วยลายปูนปั้นปิดทองรูปหงส์

 

27

 

ภายในพระอุโบสถมีเสาอยู่ด้านข้าง 2 ข้าง ประดับลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ก้านแย่งเป็นรูปพันธุ์พฤกษา ฐานเสาเป็นลายเชิง ผนังพระอุโบสถด้านในเหนือระดับหน้าต่าง เป็นจิตรกรรม

รูปพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งลายดอกไม้ ภาพเขียนระหว่างช่องหน้าต่างเป็นเรื่องพุทธประวัติ  ส่วนบนกรอบประตูและหน้าต่างมีกรอบไม้จำหลักมีภาพจิตรกรรม

เรื่องรัตนพิมพวงศ์ (ประวัติพระแก้วมรกต) ตั้งแต่แรกสร้าง

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

32

 

 

33

34

35

36

สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

ในอดีตได้มีการนำหินอาคมของสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนมาลงไว้

ปัจจุบันได้มีการอัญเชิญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก 108 พระอาราม 77 จังหวัด มาเทไว้ในสระนี้

 

37

สำหรับสระน้ำมนต์นี้ ป้ายบริเวณสระระบุว่า…

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงอาราธนาพระอาจารย์ดี วัดประดู่ มาชำระพระศาสนา

และประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ลงแผ่นหินในสระน้ำมนต์ กว้าง 6 วา ยาว 26 วา ลึก 1 วา

แล้วทรงสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่หนึ่ง โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เสด็จมาสรงน้ำที่สระน้ำมนต์ทุกครั้ง เมื่อมีพระราชพิธีสำคัญ

 

38

ในสระมีหินอาคม ซึ่งพระภิกษุวัดหงส์รัตนาราม ได้รับมาจากพระเถระอาจารย์วัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดอยุธยา

เมื่อนำออกจากย่ามแล้วโยนลงในสระ กลายเป็นหินอาคมขนาดใหญ่

 

39

เชื่อว่าสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อน ได้ฝังอาคมพุทธมนต์หลายประการทั้งสี่ทิศของสระน้ำมนต์

หากผู้ใดได้อาบ ดื่มน้ำมนต์ในสระของแต่ละทิศจะอำนวยให้สัมฤทธิ์ต่างกัน

คือ ทิศตะวันออก ดีทางเมตตามหานิยม,

ทิศใต้ ดีทางมหาลาภและค้าขาย,

ทิศเหนือ ดีทางบำบัดทุกข์ โศก โรคภัย,

ทิศตะวันตก ดีทางแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันชาตรี…

 

 

41

 

 

42

จากหนังสือประวัติวัดสำคัญทางพระพุทธสาสนา เล่ม ๒ กล่าวว่าภายในบริเวณวัดหงส์

มีสระน้ำพระพุทธมนต์ กว้าง ๖ วา ยาว ๒๖ วา เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนกล่าวกันว่า

ก่อนอาบกินต้องอธิษฐาน ขอความสำเร็จแล้วจึงอาบกิน แต่ละมุมอำนวยผลต่างกัน

๑. มุมด้านทิศตะวันออก ดีทางเมตตามหานิยม กล่าวกันว่า สมเด็จพระญาณสังวร(สุก) วัดพลับ ทรงแผ่เมตตาจิต

๒. มุมด้านทิศใต้ ดีทางมหาลาภและการค้า กล่าวว่า พระปัญญาวิสารเถร(ศรี) วัดสมอราย อธิษฐานจิต

๓. มุมด้านทิศเหนือ ดีทางบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ กล่าวว่า พระพรหมมุนี(ชิต) ครั้งเป็นพระญาณวิสุทธิเถร

วัดพลับ อธิษฐานจิต

๔. มุมด้านทิศตะวันตก ดีทางแคล้วคลาด กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช(ด่อน) ครั้งเป็นพระพิมลธรรม(ด่อน)

วัดหงส์ ทรงอธิษฐานจิต

 

43

44

สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ กว้าง 6 วา ยาว 26 วา ลึก 1.50 เมตร

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะเสด็จมาสรงน้ำที่นี่เมื่อมีพิธีสำคัญของแผ่นดิน

ที่กลางสระน้ำจะมีหินอาคมอยู่ เชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้อาบดื่มกิน จะได้ผลสัมฤทธิ์ดังที่อธิษฐานไว้

 

45

คัมภีร์พระเวทย์ของอาจารย์เทพ สาริกบุตร กล่าวว่า ต่อมาได้ค้นพบ พระคาถาที่จารึกในแผ่นศิลาชื่อ “พระคาถาแก้วเรือนฟ้าส่องโลก”

บรรจุในสระน้ำพระพุทธมนต์ วัดหงส์ ว่าเป็นพระคาถามหาวิเศษของพระอาจารย์ทั้ง ๔ ท่าน ได้ช่วยกันอธิษฐานจิต ใจความของพระคาถามีดังนี้

ปัญญาพะลัง ปัญญาเสฏฐัง ปัญญาปาสาทิโก ปัญญาโอภาโส
ปัญญาปะโชโต ปัญญารัตตะนัง อะโมสิงหลภาษา พะหูสุขัง
พะหูสิเนหัง สาอุปัชชะติ ภูริปัญโญมะหาญาณัง ปะฐะวีจักขะณา

อ้างอิง :- หนังสือพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจ้า (สุกไก่เถื่อน) หน้าที่ ๓๔๔-๓๔๕
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร รวบรวม เรียบเรียงwww.somdechsuk.com

 

46

จากตำนานพระทองวัดหงส์ กล่าวว่า ผู้เป็นศิษย์วัดหงส์ ได้อาบกินน้ำพระพุทธมนต์ในสระนี้

มีความเจริญรุ่งเรื่องตลอดชีวิต เช่น ท่านเจ้าพระยายมราชได้อาบกิน ก็รุ่งเรืองตลอดวัย

ท่านพระยาธรรมปรีชาอาบกิน ก็ได้พ้นราชภัย

 

 

 

ศาลพระเจ้าตาก ตั้งอยู่ที่ริมคลองคูวัด เชิงสะพานข้ามคลองหน้าวัด ด้านทิศตะวันตก ประชาชนในละแวกใกล้เคียง พร้อมใจกันสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์

เดิมเป็นศาลไม้ แต่ปัจจุบันสร้างใหม่เป็นศาลก่ออิฐถือปูน ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเป็นอย่างมาก

48

49

50

51

กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อปี 2492

 

การเดินทาง : รถยนต์ส่วนตัว เริ่มจากท้องสนามหลวง ให้ขับข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า

พอลงสะพานให้ขับชิดซ้าย เลี้ยวเข้าถนนอรุณอัมรินทร์ จากวัดอรุณ หรือพระราชวังเดิม(ด้านซ้ายมือ)

ขับตรงมาจนถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวา ราว 100 เมตร จะพบทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ

รถประจำทาง สายที่ผ่าน ๑๙, ๔๐, ๕๖, ๕๗, และ ๑๔๙ — ที่ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

 

 

Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares