Search
วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2020
  • :
  • :

อัศจรรย์ใจ ไทยแลนด์: WONDERFUL THAILAND

อัศจรรย์ใจในกรุง1_2590

อัศจรรย์ใจ ไทยแลนด์ : WONDERFUL THAILAND
泰國好棒哦 : タイってすごく美しい国です。

สวยจนคาดไม่ถึง! กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ ที่มีความงดงามมากมาย
มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การสืบต่อเล่าขาน และการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แบบชาวสยาม
เชิญสดับรับชม แล้วจะรู้ว่าคุณพลาดอะไรไปบ้าง ชาวกรุงเทพทั้งหลาย

อัศจรรย์ใจในกรุง1_812

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร :  เป็นอีกหนึ่งจุด ที่ประชาชนคนไทย ไหว้พระ 9 วัด มักจะมาสักการะกันในช่วงปีใหม่ หรือวาระพิเศษ นิยมขอพระในเรื่องอาชีพการงาน ความมั่นคง และครอบครัว

อัศจรรย์ใจในกรุง1_3154

ถนนหน้าพระลาน บริเวณหน้าพระมหาราชวัง วัดพระแก้ว : ตึกแถวที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นหลายแห่งในพระนครหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหลังหากเดินทะลุไป จะผ่านตลาดเล็กๆ และจะเจอท่าน้ำข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกจุดนี้ว่า “ท่าช้าง”

thailand3

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เป็นมุมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ มีโลหะปราสาทวัดราชนัดดาวรวิหารเป็นภูมิทัศน์อันงดงาม เบื้องหน้าลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ คือสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรีthailand34

 

พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ : ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพบรรจบครบ ๒๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคา พุทธศักราช ๒๕๓๐ คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พร้อมกับสร้างพลับพลารับพระราชอาคันตุกะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ การนี้ลานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ และเป็นที่ตั้งพลับพลารับแขกเมืองได้รับพระราชทานนามว่า  “ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์” และกำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม เป็นวันมหาเจษฎาบดินทร์”
ข้อมูลจาก : สำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติthailand35

ความงดงามของถนนสายราชดำเนินประจักษ์ดีแก่คนไทย แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าถนนราชดำเนินกลางบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งมีอาคารยุคเก่า 4 ชั้นตั้งอยู่เคียงข้างกันนั้น เสมือนจุดเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ที่จะเข้าสู่เขตพระราชพิธี เมื่อครั้งอดีตเปรียบเสมือนหนึ่งประตูสู่รัตนโกสินทร์

ข้อมูลจาก : nitasrattanakosin

thailand36

อาคารท่าเรือพระยาญานประกาศ อดีตที่ถูกลืมเลือน สมัยก่อนเคยใช้เป้นที่รับเสด็จ รับรองเจ้านาย มาชมการละเล่นทางน้ำ

thailand37

อาคารท่าเรือพระยาญานประกาศ ในวันนี้เหลือแต่ความเงียบเหงา รอการดูแล ฟื้นคืนซึ่งเรื่องราวในอดีตที่น่าจดจำ

เมื่อก่อนนี้จะมีการละเล่นเช่น แห่เรือในบริเวณท่าน้ำด้านหน้านี้ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง จึงเป็นที่มาของการเที่ยวชมภูเขาทองในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองยาวนานมาถึงปัจจุบัน

 

thailand371

คลองสามแพร่ง ปัจจุบัน ยังใช้เป็นท่าน้ำสำหรับการสัญจรทางเรืออยู่ เดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่า ท่าเรือผ่านฟ้า ล่องตามคลองแสนแสบยาวไปจนถึงย่านบางกะปิ  ฝั่งตรงกันข้ามจะเห็นสะพานเก่า เรียกว่าสะพานร้องไห้ ตรงนี้มี 2 เรื่องเล่า แต่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าเหตุใดกันแน่ที่ผู้สร้าง ปั้นรูป หญิงร้องไห้ไว้ที่สะพาน บ้างก็ว่า สมัยก่อนมีคนตายมาก จากโรคบ้าง จากสงครามบ้าง ตรงนี้จะใกล้กับจุดที่เขาเรียกว่า ประตูผี คือมีการเข็นศพมากองกันไว้ บ้างก็ว่า สร้างในสมัน ร.5 เป็นช่วงที่เสด็จท่านสวรรคต ประชาชนโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก จึงสร้างสะพานนี้เป็นอนุสรณ์

thailand38

ในอดีตเรียกตรงนี้ว่า คลองสามแพร่ง  สถาปัตยกรรมยังสวยงาม เป็นอัตลักษณ์ดังเดิมthailand381

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
เนื่องจากทรงสถาปนาวัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาท
ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นพระบรมรูปขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง

thailand39

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

thailand39-1

มุมบน วัดราชนัดดาราม วรวิหาร เห็นกรุงเก่าในมุมกว้าง งดงาม ประทับใจ วัดราชนัดดารามวรวิหาร (วัดราชนัดดา)
เป็นวัดสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

thailand31

 

โลหะปราสาทที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวในโลก สัมผัสได้ด้วยตัวเองที่ วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

อัศจรรย์ใจในกรุง1_2978

ทางขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

thailand32

พระประธาน ภายในโบสถ์ วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

 อัศจรรย์ใจในกรุง1_4610
 พิพิธภัณฑ์ช้างต้น รวมเรื่องราว ข้อมูลช้างสำคัญในยุคกรุงรัตนโกสินทร์
 อัศจรรย์ใจในกรุง1_9174
“เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เป็นเรือนโถงมียอดทรงปราสาท 9 ยอด ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุอันประกอบด้วยโลหะผสมและหินอ่อน มีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆ ทั้งเรือนยอด
อัศจรรย์ใจในกรุง1_7295
พระที่นั่งอนันตสมาคม ปัจจุบันนี้ ภายในพระที่นั่งมีการจัดแสดงผลงานชื้นเอกของโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา หรือ นิทรรศการงานศิลป์แผ่นดิน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้สร้างถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยสำคัญต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา จำนวนหลายชื้น ทั้งผลงานขนาดเล็กและใหญ่
อัศจรรย์ใจในกรุง1_207
สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ได้จัดสร้างเรือนยอด 9 ยอด ที่ได้รับพระราชทานนามว่า “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” โดยนำมาเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกอันทรงคุณค่าสำหรับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 และในโอกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ 5 เมษายน พุทธศักราช 2554
อัศจรรย์ใจในกรุง1_3788
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เดิมทีตั้งใจทำเป็นไม้ แต่มองในอนาคตหากจะซ่อมแซมคงยาก จึงเปลี่ยนมาทำด้วยโลหะ ซึ่งช่างฝีมือของสถาบันสิริกิติ์เป็นผู้แกะต้นแบบทั้งหมด ในส่วนตัวโถงเพดานจะใช้ไม้แกะสลัก ส่วนรอบๆเรือนยอดจะมีช้างเผือกในรัชกาล ซึ่งมีทั้งหมด 10 เชือก จะประจำอยู่ตรงฐานบันไดทุกทิศ การสร้างเรือนยอดถือว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นรูปแบบศิลปะชั้นสูงสุดของสถาปัตยกรรมไทย โดยเรียกว่า เรือนยอดทรงจอมแห ที่แปลว่า ยิ่งใหญ่ การสร้างเรือนยอดจะไม่ใช้กับสามัญชนคนธรรมดา จะจำกัดใช้กับพระมหากษัตริย์ ส่วนการใช้สอยนั้น จะเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนๆ ทรงใช้เรือนยอดศาลาโปร่งเป็นที่เปลื้องเครื่องทรงก่อนเสด็จฯเข้าวัด, ใช้เป็นสถานที่ประทับทอดพระเนตรขบวนแห่ต่างๆ หรือใช้เป็นสถานที่เข้าเฝ้าฯ เป็นต้น…
อัศจรรย์ใจในกรุง1_1896
อัศจรรย์ใจในกรุง1_6416
หลุมหลบภัยเดิมที่ถูกอนุรักษ์ไว้ อยู่ภายในเขาดินวนาอัศจรรย์ใจในกรุง1_9129
ช้างน้อยน่ารัก สัตว์ที่ผูกพันธ์กับวิถีชาวสยามมาเนิ่นนานอัศจรรย์ใจในกรุง1_6109
มุมน่ารักๆ ของหมีหมาและกาเพื่อนรัก
อัศจรรย์ใจในกรุง1_807
วัดสุทัศนเทพวรารามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่เดิมพระราชทานนามว่า “ วัดมหาสุทธาวาส ” วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระโตหรือพระใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดในจังหวัดสุโขทัย // ในอดีตนั้น ใจกลางของกรุงเทพมหานคร นั้นอยู่ในย่านเสาชิงช้า เพราะถือว่าที่บริเวณเสาชิงช้าคือ“สะดือเมือง” หรือจุดศูนย์กลางของพระนคร ซึ่งถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างเสาชิงช้าในพระนครขึ้นตรงหน้าเทวสถานโบสถ์พราหมณ์
thailand33
ความสงบในวัดเบญจมบพิตร
อัศจรรย์ใจในกรุง1_8275
พระรูปจำลองเสด๊จพ่อ ร.5
วัดเบญจมบพิตรดุสิต ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ดังเดิมแล้วมีชื่อว่า วัดแหลม หรือวัดไทรทอง ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด จนถึง พ.ศ. 2369 เนื่องจากการปราบกบฏในรัชกาลที่ 3 ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดเบญจบพิตร” ความหมายคือ เจ้านาย 5 พระองค์ ครั้นถึง รัชกาลที่ 5 ได้ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ บูรณ์ปฏิสังขรณ์วัดอย่างเต็มที่ ได้พระราชทาน นามวัดใหม่เป็น“วัดเบญจมบพิตร
อัศจรรย์ใจในกรุง1_136
Facebook Commentsใส่ความเห็น

Shares