AI และ Robots มีธุรกิจจำนวนมาก กำลังพึ่งพาหุ่นยนต์ ที่มีความสามารถสูง

AI และ Robots

AI และ Robots ทำงานร่วมกัน พนักงานที่ เป็นมนุษย์จริง ๆ มีความได้เปรียบ ในทางธุรกิจ ที่ต้องจับตามอง

AI และ Robots มีธุรกิจจำนวนมาก กำลังพึ่งพาหุ่นยนต์ ที่มีความสามารถสูงและ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่เพิ่มมากขึ้น และการพึ่งพานี้ เป็นแนวโน้มที่ จะเร่งขึ้นในปี 2565 Gartner คาดการณ์ว่าทั่วโลก รายได้จากซอฟต์แวร์ AI จะมีมูลค่ารวม 62.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565

เพิ่มขึ้น 21.3% จากปี 2564 Gartner ยังเชื่อว่าหมวดหมู่ กรณีการใช้งาน 5 อันดับแรกสำหรับ การใช้จ่ายซอฟต์แวร์ AI ในปี 2565 AI Robot คือ จะเป็นผู้ช่วยเสมือน การจัดการความรู้ ยานยนต์ไร้คนขับ สถานที่ทำงานดิจิทัล และข้อมูลฝูงชน ไทยเทรนด์ ชีวิตติดรีวิว

AI และ Robots

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาหุ่นยนต์และ AI robot ที่เพิ่มขึ้นนี้ ทำให้ผู้นำธุรกิจ ต้องเผชิญปัญหามากมาย บทบาทใดที่ควร ส่งต่อให้กับเครื่องจักร บทบาทใดที่ต้องใช้ สติปัญญาของมนุษย์? เราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าการทำงานร่วมกัน ระหว่างคนกับเครื่องจักร เป็นไปอย่างราบรื่น?

เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป จะบังคับให้ธุรกิจต่าง ๆ จัดการกับปัญหาเหล่านี้ และสร้างวิธีที่ผู้คน จะประสบความสำเร็จ ในการทำงาน ควบคู่ไปกับ AI และหุ่นยนต์ แต่อย่างที่ Forrester เตือนผู้นำธุรกิจ ต้องคำนึงถึง ผลกระทบทาง จิตวิทยาของระบบ อัตโนมัติของ AI ที่มีต่อพนักงาน

การไม่ทำเช่นนั้น อาจเป็นอุปสรรค ต่อการทำงานร่วมกัน ที่ประสบความสำเร็จ ระหว่างทั้งสองฝ่าย และทำให้ผลกำไร ทั้งระยะสั้นและ ระยะยาวลดลง

ติดตามเพิ่มเติมใน เทรนด์ธุรกิจ

รับข้อเสนอดี ๆ ที่นี่ @UFA-X10

___ หลงวาริน ___

Recommended Articles