ส่องทิศธุรกิจไทย แนวโน้มของทิศทางวงการธุรกิจประเทศไทย ที่กำลังน่าจับตามอง

ส่องทิศธุรกิจไทย

ส่องทิศธุรกิจไทย โอกาสความเป็นไปได้ของโอกาสในวงการธุรกิจไทย ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจเพื่อสู่การพัฒนาที่ก้าวกระโดด

ส่องทิศธุรกิจไทย หลังจากที่สังคม โลกของเราต้อง เผชิญหน้ากับการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กันมาเป็นเวลานานหลายปี จึงเป็นสิ่งที่ ทำให้ทุกวงการ ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องต่างๆ กันเป็นครั้งใหญ่

โดยเฉพาะในแวดวงการ ธุรกิจทั่วโลกก็ต้อง เผชิญกับปัญหาสภาพของ แนวโน้มตลาดแรงงาน 2565 และการเปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องของพฤติกรรม ของผู้บริโภค จนเป็นสิ่งที่ จะต้องทำการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อ ส่องทิศธุรกิจไทย การปรับแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดกัน ใหม่ทั้งหมด

ทั้งนี้ก็มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ระบบธุรกิจ และองค์กรของตน ยังคงดำเนินกิจการ กันต่อไปได้ ในสภาวะของ สิ่งแวดล้อมที่ มีความเสี่ยงสูง และก็ยังมีความล่อแหลมใน อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการสูง 2565 เป็นอย่างมากเช่นนี้ 

โดยตลอดช่วง ระยะเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจประเทศไทย 2564 ก็มีอยู่หลายบริษัท ที่จะต้องปิดกิจการลงไป ก็เพราะเนื่องจากว่า ไม่อาจที่จะทนรับสภาพ ความขาดดุลของ บริษัทต่อไปได้ แต่ก็มีอยู่อีก หลายบริษัทเช่นกัน ที่ยังคงดำเนิน กิจการอยู่ได้ เพราะสามารถที่จะ ส่องทิศธุรกิจไทย แก้เกมการตลาด ได้อย่างทันท่วงที 

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ได้รับการเปิดเผย อย่างเป็นทางการจากบริษัท Accenture “ ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินการในลักษณะ ของการเป็นผู้ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ส่องทิศธุรกิจไทย ทางด้านเทคโนโลยี และในส่วนของ กิจการธุรกิจระดับโลก 

เป็นข้อมูลของ แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2565 โดยเป็นทิศทางธุรกิจ ซึ่งกำลังเป็นที่ ต้องจับตามองกัน เป็นอย่างยิ่งในโลก ยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นข้อมูล ส่องทิศธุรกิจไทย ที่นักการตลาดยุคใหม่ มีความจำเป็น ที่จะต้องรับรู้ และศึกษาให้เข้าใจ อย่างถ่องแท้เพื่อ การวางแผนการตลาด ที่มีประสิทธิภาพ เหนือยิ่งกว่าคู่แข่ง 

โดยจากผลงานวิจัย ก็สามารถใช้ ชี้ชัดได้ว่า รายได้หลักของประเทศไทย 2564 ในสถานการณ์ของ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้น ก็ได้ส่งผลกระทบเป็นความเสียหาย ถึงในระดับโครงสร้าง ของธุรกิจแทบทุกประเภท โดยในสำหรับ วงการธุรกิจแล้ว ก็ถือว่าเป็นความเสียหาย อย่างใหญ่หลวง 

ซึ่งความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับ ระบบโครงสร้างนั้น ก็จะมีในเรื่องของ แนวโน้มตลาดแรงงาน คือ ปัญหาของการ มีปฏิสัมพันธ์กัน ระหว่างคนในสังคม ความเชื่อมั่นในเรื่องต่างๆ ที่เคยมีอยู่ ภายในจิตใจ สภาวะแวดล้อมภายในสังคม พฤติกรรมของ การบริโภคสินค้า เทคโนโลยีที่เคยเป็น สิ่งที่คอยอำนวย ความสะดวกของผู้คน และสุดท้ายนั่นก็คือ องค์กรธุรกิจ ในประเภทต่างๆ  

ส่องทิศธุรกิจไทย

โดยข้อมูลที่เป็น รายงานย้อนหลังของ ตลาดแรงงานในประเทศไทย กลับไปเมื่อประมาณสัก 15 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น การมุ่งเน้นไปที่ปัญหา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผู้บริโภคสินค้า อันเป็นปัจจัย ที่ได้ส่งผล กระทบต่อระบบ ของธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก 

โดยพฤติกรรม ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ของผู้ที่บริโภคสินค้า ได้กลายเป็นโจทย์สำคัญ ของผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่จะต้องคิดแก้ และทำการปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลง ที่ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเอง 

โดยปัญหาความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องหันกลับมามอง และทบทวนกันให้ดี ไทยเทรนด์ ชีวิตติดรีวิว ถึงทิศทางใน การดำเนินการ ทางด้านต่างๆ ว่ายังเป็นแผนการ ที่ยังสามารถตอบโจทย์ ความต้องการของ กลุ่มลูกค้าได้อยู่หรือไม่ 

และจะต้องพิจารณา คิดหาวิธีที่จะปิดช่องโหว่ ทางการตลาดเพื่อ ระบบที่สมบูรณ์พร้อม ของบริษัทได้อย่างไร ในขณะที่สภาพแวดล้อม ในแบบโลกเสมือนจริง กำลังเข้ามามีบทบาท ในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ ผู้บริโภคอย่างหนัก ในขณะเวลานี้ 

นั่นก็หมายความว่า เทรนด์ธุรกิจ ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้กลายเป็นสิ่ง ที่ทีมผู้บริหาร ของธุรกิจใน แต่ละประเภท จะต้องมีความรู้ เท่าทันในความคิด และพฤติกรรมของ ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เพราะทุกปัจจัยนั้น ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ ของบุคลากรที่ทำงาน อยู่ในองค์กร และในเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ กับกลุ่มของผู้บริโภค ที่จะต้องให้ ความใส่ใจเป็นอย่างมาก 

ส่องทิศธุรกิจไทย

แนวโน้มกับทิศทางของธุรกิจที่จำเป็นจะต้องใส่ใจให้มากในปี 2022

1. เป็นแบบที่ตัวเองเป็น ( Come as you are )

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสทำให้ ผู้คนในสังคม รู้สึกว่าพวกเขา สามารถที่จะควบคุม ชีวิตของตนเอง ได้มากขึ้นกว่าเดิม และแน่นอนว่า ความคิดเช่นนี้ ก็ได้ส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทางด้าน พฤติกรรมการบริโภค ของพวกเขาด้วย อีกเช่นเดียวกัน 

โดยกลุ่มผู้บริโภค ก็ได้เริ่มหันไป ให้ความสำคัญกับ สิ่งที่มีความจำเป็น ต่อชีวิตกันมากขึ้น ซึ่งทัศนคติเช่นนี้ จะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบ อย่างมากต่อองค์กรธุรกิจ ในแง่มุมของ หลักการบริหาร และการชักจูงโน้มน้าว จิตใจบุคลากร ที่ทำงานอยู่ในองค์กร 

อีกทั้งแนวความคิดเช่นนี้ ก็ยังมีแนวโน้ม ที่จะเกิดการส่งต่อ และปลูกฝังขึ้น ภายในจิตใจของ บุคลากรในองค์กร ที่พึ่งจะเข้า มาทำงานใหม่ ซึ่งอาจจะส่งผล ต่อการสร้างความสัมพันธ์ ขององค์กรกับ กลุ่มลูกค้าได้ในอนาคต

2. หมดยุคเหลือเฟือ ( The end of abundance thinking )

ปัญหาความตึงเครียด ในเรื่องของการ ขาดแคลนสินค้า ในช่วงที่ได้มี การระบาดของเชื้อไวรัสอย่างหนัก กลุ่มของผู้บริโภค จึงเกิดความไม่สบายใจ อย่างรุนแรงจนบางครั้ง ก็ไม่อาจที่จะสามารถ ควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ได้ 

เมื่อการบริการ หรือสินค้าที่เคยได้ใช้ อยู่เป็นประจำ ในชีวิตประจำวันนั้น ได้ขาดหายไป ทั้งในลักษณะของ การหยุดให้บริการ หรือเป็นการงด จำหน่ายชั่วคราว หรืออาจจะเป็น การปิดกิจการ แบบถาวรกันไปเลย

ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ก็จะเป็นปัจจัย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภค ได้อย่างแน่นอน จากความคิดที่ว่า สินค้าบริการ ที่ตนเองต้องการ จะต้องมีตอบสนอง ได้อยู่ตลอดเวลานั้น ในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว 

ส่องทิศธุรกิจไทย

3. พรมแดนใหม่ ( The next frontier )

สินค้าหรือบริการ ที่ได้ถูกพัฒนา ขึ้นมาเพื่อให้ เป็นนวัตกรรมใหม่ นั่นก็คือวิวัฒนาการหนึ่ง ของสังคมวัฒนธรรม แบบยุคดิจิทัล ซึ่งมันจะเป็นพรมแดน ในโลกอินเตอร์เน็ตยุคใหม่ ที่สามารถเก็บเกี่ยว และรวบรวมข้อมูล เอาไว้ได้เป็นจำนวนมาก 

โดยผู้คนในสังคมโลก สามารถที่จะมีการสื่อสาร และทำการปฏิสัมพันธ์กัน ได้อย่างไร้พรมแดน อีกทั้งยังได้ กลายเป็นพื้นที่ สำหรับการสร้างงาน สร้างรายได้แห่งใหม่ ที่มีการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม กันเป็นอย่างมากนั่นเอง

Artist Em 

Recommended Articles